Krajinárstvo, CAD a GIS

Riešime úlohy s využitím nástrojov CAD a GIS, ako sú priestorové analýzy, zber, spracovanie a vizualizácia dát, tvorba kartografických výstupov a terénne mapovania.

Záhradná a krajinná architektúra

Tvoríme návhy krajinných a sadových úprav súkromných a verejných priestorov. Spracovávame inventarizáciu a výpočet spoločenskej hodnoty drevín.

Školenia a konzultácie

Zabezpečujeme odborné školenia a poradenstvo v programoch AutoCAD, QGIS a ArcGIS.