ATAPEX s. r. o.

Žirany 541
951 74 Žirany
Slovenská republika

telefón: +421 911 480 614
e-mail: atapex@atapex.sk

IČO: 52 862 267
DIČ: 2121170766
IČ DPH: SK2121170766
(Spoločnosť je platcom DPH)

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka číslo 50380/N.

Spoločnosť je zapísaná v Zozname hospodárskych subjektov Úradu pre verejné obstarávanie, registračné číslo 2020/2-PO-F2173.

Spoločnosť je registrovaná v registri partnerov verejného sektora, číslo vložky 29743.