ATAPEX s. r. o. - portfólio

Spoločnosť ATAPEX s. r. o. je založená na skúsenostiach z dlhodobého pôsobenia v komerčnom sektore, v oblasti vzdelávania, ako aj vo vedecko-výskumnej sfére. Portfólio našich služieb tvorí najmä vykonávanie projektantských, analytických a konzultačných činností, nasadenia GIS a CAD riešení najmä v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia, záhradnej a krajinnej architektúry, krajinárstva a stavebníctva.