Jakub Fuska

Absolvent Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, odbor krajinné inžinierstvo (inžinierske štúdium) a odbor krajinárstvo (doktorandské štúdium).

Zaoberá sa problematikou stavebníctva, krajinárstva a GIS. Venuje sa vede, výskumu, a lektorskej činnosti.

Veronika Fusková

Štúdium grafiky na Fakulte výtvarných umení Akadémie umení v Banskej Bystrici, absolventka Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, odbor krajinná a záhradná architektúra (inžinierske a doktorandské štúdium).

Venuje sa záhradnej a krajinnej architektúre, GIS.